Pakket 3 – Intensieve Redactie

Edits33 - Intensieve Redactie

Is taal niet jouw sterkste kant? Heb je je verhaal op papier maar vind je het lastig om er een goedlopend geheel van te maken? Weet je wel iets van leestekens, maar lukt het je niet om deze consequent te blijven gebruiken? Dan is intensieve redactie wat jouw manuscript nodig heeft!

Als jouw manuscript valt onder Pakket 3 – Intensieve Redactie, wordt de tekst bekeken op de volgende punten:

  • Hoofdletters, komma’s, punten en spaties
  • Spelling (volgens het Groene Boekje)
  • Grammatica
  • Zinsconstructies
  • Woordvolgorde
  • Voet- en/of eindnoten
  • Voorstellen voor andere woorden en/of zinnen
  • Eenduidigheid
  • Algemene zaken die opvallen

Heb je behoefte aan een gesprek over jouw manuscript? Dan vind je hier meer informatie.

Werkwijze Pakket 3

Bij het intensief redigeren wordt er een offerte opgesteld op basis van jouw manuscript, welke je vooraf toestuurt in Word via email of WeTransfer. Wanneer je akkoord bent met de offerte, wordt de factuur verstuurd. Je stuurt het definitieve document. Als de betaling ontvangen is, zullen de werkzaamheden starten op het afgesproken tijdstip.

Ronde 1
Er worden intensieve correcties in de tekst aangebracht. Naast correcties, worden er redactionele veranderingen voorgesteld en verandervoorstellen gegeven. Je krijgt het bestand digitaal teruggestuurd.

Je zet Wijzigingen bijhouden/Track Changes in het Word document aan. Je gaat aan de slag met de redactionele veranderingen en de verandervoorstellen. Je voert dus zelf ook intensieve werkzaamheden uit, aan de hand van alle feedback in het document.

Ronde 2
Je stuurt je aangepaste manuscript weer op. Hierna volgt de tweede en definitieve redactieronde. De tekst wordt in de tweede redactieronde nogmaals bekeken. Je ontvangt het digitale bestand retour.

NB1. Groeit de tekst meer dan 5.000 woorden voor de start van de tweede redactieronde, dan worden er additionele kosten in rekening gebracht.
NB2. Ookal doe ik mijn uiterste best, geen enkele tekst kan gegarandeerd 100% foutloos gecorrigeerd aangeleverd worden.
NB3. Facturen bij Edits33 zijn vrijgesteld van btw.

Stuur een mailtje naar info@edits33.nl voor meer informatie of een offerteaanvraag voor Pakket 3 – Intensieve Redactie. Vermeld duidelijk het aantal woorden, voor een offerte op maat.

Kosten Pakket 3 – Intensieve redactie

Aantal woorden Pakket 3
tot 10.000 €190,-
tot 20.000 €380,-
tot 30.000 €570,-
tot 40.000 €760,-
tot 50.000 €950,-
tot 60.000 €1140,-
tot 70.000 €1.330,-
tot 80.000 €1.520,-
tot 90.000 €1.710,-
tot 100.000 €1.900,-