Pakket 2 – Redigeren

Redigeren is het meest gevraagde en meest gekozen pakket van Edits33. Er worden correctiewerkzaamheden uitgevoerd én er worden redactionele veranderingen aangebracht en voorgesteld.

Als je kiest voor Pakket 2 – Redigeren, wordt de tekst bekeken op de volgende punten:

 
  • Hoofdletters, komma’s, punten en spaties
  • Spelling (volgens het Groene Boekje)
  • Grammatica
  • Zinsconstructies
  • Woordvolgorde
  • Voet- en/of eindnoten
  • Voorstellen voor andere woorden en/of zinnen
  • Eenduidigheid
  • Algemene zaken die opvallen

Heb je behoefte aan een gesprek over jouw manuscript? Dan vind je hier meer informatie.

Werkwijze Pakket 2 – Redigeren

Bij redactiewerkzaamheden wordt er een offerte opgesteld op basis van het aantal woorden van jouw manuscript, in stappen van 5000 woorden. Er wordt ook een voorstel gedaan voor startdatum en duur.
Wanneer je akkoord bent met de offerte, wordt de factuur verstuurd. Als de betaling ontvangen is, zullen de werkzaamheden aanvangen op het afgesproken tijdstip.

Ronde 1
Er worden correcties in de tekst aangebracht. Naast correcties, worden er redactionele veranderingen aangewezen en verandervoorstellen gegeven. Je krijgt het bestand digitaal teruggestuurd.

Je bekijkt jouw tekst zelf nogmaals. Je zet Wijzigingen bijhouden/Track Changes in het Word document aan. Je gaat aan de slag met de redactionele veranderingen en de verandervoorstellen. 
Als auteur maak jij de eindbeslissingen over de wijzigingen, het is immers jouw manuscript. 

Ronde 2
Je stuurt het aangepaste manuscript op. Hierna volgt de tweede en definitieve redactieronde. De aangepaste tekst wordt in de tweede redactieronde nogmaals bekeken en de hele tekst wordt nogmaals gecorrigeerd. Je ontvangt jouw digitale bestand retour.

NB1. Groeit de tekst meer dan 5.000 woorden voor de start van de tweede redactieronde, dan worden er additionele kosten in rekening gebracht.

NB2. Ookal doe ik mijn uiterste best, geen enkele tekst kan gegarandeerd 100% foutloos gecorrigeerd aangeleverd worden. 

NB3. Wanneer na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de tekst toch onder Pakket 3 valt omdat er een groot aantal bewerkingen uitgevoerd dient te worden, behoud ik mij het recht om de werkzaamheden te staken. We bespreken de vervolgstappen en er wordt een aangepaste offerte opgestuurd.

NB4. Facturen bij Edits33 zijn vrijgesteld van btw.

Stuur een mailtje naar info@edits33.nl voor meer informatie of een offerteaanvraag voor Pakket 2 – Redigeren. Stuur een deel van het manuscript mee en vermeld duidelijk het aantal woorden voor een offerte op maat. 

Kosten Pakket 2 – Redigeren

 
Aantal woorden Pakket 2
tot 10.000 €200,-
tot 20.000 €260,-
tot 25.000 €325,-
tot 30.000 €390,-
tot 40.000 €520,-
tot 45.000 €585,-
tot 50.000 €650,-
tot 60.000 €780,-
tot 70.000 €910,-
tot 80.000 €1040,-
tot 90.000 €1170,-
tot 100.000 €1300,-
tot 110.000 €1430,-