Pakket 2 – Redigeren

Redigeren is het meest gevraagde en meest gekozen pakket van Edits33. Er worden correctiewerkzaamheden uitgevoerd én er worden redactionele veranderingen aangebracht en voorgesteld.

Als je kiest voor Pakket 2 – Redigeren, wordt de tekst bekeken op de volgende punten:

  • Hoofdletters, komma’s, punten en spaties
  • Spelling (volgens het Groene Boekje)
  • Grammatica
  • Zinsconstructies
  • Woordvolgorde
  • Voet- en/of eindnoten
  • Voorstellen voor andere woorden en/of zinnen
  • Eenduidigheid
  • Algemene zaken die opvallen

Heb je behoefte aan een gesprek over jouw manuscript? Dan vind je hier meer informatie.

Werkwijze Pakket 2 – Redigeren

Bij redactiewerkzaamheden wordt er een offerte opgesteld op basis van jouw manuscript, welke je vooraf toestuurt in Word via email of WeTransfer. Wanneer je akkoord bent met de offerte, wordt de factuur verstuurd. Alle prijzen zijn inclusief btw. Als de betaling ontvangen is, zullen de werkzaamheden aanvangen op het afgesproken tijdstip.

Ronde 1
Er worden correcties in de tekst aangebracht. Naast correcties, worden er redactionele veranderingen aangebracht en verandervoorstellen gegeven. Je krijgt het bestand digitaal teruggestuurd.

Je bekijkt jouw tekst zelf nogmaals. Je zet Wijzigingen bijhouden/Track Changes in het Word document aan. Je gaat aan de slag met de redactionele veranderingen en de verandervoorstellen.

Ronde 2
Je stuurt het aangepaste manuscript op. Hierna volgt de tweede en definitieve redactieronde. De tekst wordt in de tweede redactieronde nogmaals bekeken en gecorrigeerd. Je ontvangt jouw digitale bestand retour.

NB1. Groeit de tekst meer dan 5.000 woorden voor de start van de tweede redactieronde, dan worden er additionele kosten in rekening gebracht.

NB2. Wanneer na aanvang van de werkzaamheden blijkt dat de tekst toch onder Pakket 3 valt omdat er een groot aantal bewerkingen uitgevoerd dient te worden, behouden wij ons het recht om de werkzaamheden te staken. We sturen dan een aangepaste offerte.

Stuur een mailtje naar info@edits33.nl voor meer informatie of een offerteaanvraag voor Pakket 2 – Redigeren. Stuur de helft of het hele manuscript mee en vermeld duidelijk het aantal woorden voor een offerte op maat. 

Kosten Pakket 2 – Redigeren

Aantal woorden Pakket 2
tot 10.000 €310,-
tot 20.000 €385,-
tot 25.000 €400,-
tot 30.000 €425,-
tot 40.000 €465,-
tot 45.000 €485,-
tot 50.000 €500,-
tot 60.000 €540,-
tot 70.000 €580,-
tot 80.000 €620,-
tot 90.000 €660,-
tot 100.000 €695,-
tot 110.000 €750,-