Corrigeren & Redigeren

Edits33 verzorgt correcties en redigeert verhalen en manuscripten volgens een aantal pakketten, Pakket 1 – Corrigeren en Pakket 2 – Redigeren. Voor de meeste manuscripten wordt Pakket 1 of Pakket 2 geadviseerd, afhankelijk van de werkzaamheden die je uitgevoerd wil hebben.

Heeft jouw manuscript echter uitgebreide werkzaamheden nodig, dan valt het onder Pakket 3 – Intensieve Redactie. Uitgebreide werkzaamheden zijn bijvoorbeeld intensieve wijzigingen op het gebied van interpunctie, zinsvolgorde of ingrijpende grammaticale aanpassingen.

Voordat er een offerte opgesteld kan worden, wordt het manuscript eerst bekeken zodat er een advies over pakketkeuze 1 of 2 gegeven kan worden of dat het manuscript onder pakket 3 valt.

Edits33 werkt niet met een uurtarief. Er worden vaste prijzen gehanteerd, gebaseerd op aantal woorden. Er worden geen opstartkosten berekend. Je voldoet de factuur vooraf. Facturen bij Edits33 zijn vrijgesteld van btw.