Per – spec’ tief

per – spec` tief

I de -woord, doorzichtkunde, kunst om voorwerpen in een plat vlak zo uit te beelden dat zij ruimtelijk werken
II het -woord, perspectieven

1. vergezicht; doorzicht;

2. figuurlijk vooruitzicht; toekomst, mogelijkheid tot ontwikkeling: er zit geen perspectief in;

3. figuurlijk context, samenhang: in dit perspectief gezien hebt u gelijk;

4. punt van waaruit je iets bekijkt vb: vanuit zijn perspectief is dat wel eerlijk nieuwe perspectieven nieuwe kansen;

5. dieptewerking van een afbeelding vb: het perspectief van deze tekening klopt niet.

Hoe laat je de lezer een verhaal beleven? Vanuit het ik-perspectief? Vanuit meerdere personages? Een alwetende verteller? Het perspectief bepalen in je verhaal is niet altijd even makkelijk.

Op Wikipedia wordt een handige samenvatting gegeven van de verschillende soorten vertelperspectief. Op Schrijvenonline zijn korte schrijfoefeningen te vinden over vertelperspectief.